Medicina General

  • Medicina preventiva són tots aquells procediments que van encaminats a impedir l'aparició de malalties en les nostres mascotes. La desparasitació i la vacunació, ens permeten protegir-les en front de malalties infecciones i parasitaries, freqüents en les nostres mascotes.

A l’hora, les revisions anuals permeten la detecció precoç de possibles patologies, impedint que progressin.

 

 

 

  • La medicina interna es focalitza en els problemes de la majoria de sistemes d'òrgans dels animals. Digestiu, Urinari, Immunològic, Respiratori, Circulatori...  És un dels camps més amplis de la medicina veterinària, i bàsic per afrontar la majoria de patologies dels animals.