Diagnòstic per imatge

 

  • La Radiologia és bàsica en el diagnòstic de patologies òssies i toràciques. A l’hora és una eina complementaria a l’ecografia en l’estudi de la cavitat abdominal.

 

 

 

  • L’ecografia es cada cop més utilitzada  degut  a la seva innocuïtat, al ser un mètode no invasiu.                                                                  

Útil per la visualització de forma ràpida i precisa del majoria d'òrgans, i ​complement indispensable de la radiologia en la majoria de protocols d'actuació veterinària. En molts casos, clau per realitzar diagnòstics diferencils o definitius.

Suport en la realització de tècniques per l'obtenció de mostres com la biòpsia o aspiració amb agulla fina.

 

  • Endoscopia/Ecocardio  amb hores concertades. Es porten a terme per un especialista extern que es desplaça al nostre centre