DESPARASITACIÓ INTERNA

Els gossos i gats com a mascotes, juguen un paper cada cop més important dins les famílies, ja sigui com a companys de joc dels nens, en companyia per la gent gran o, com succeeix en altres països, com substituts temporals de nens per parelles joves. Aquest nou rol ha influït de manera important en el tipus d’atencions que es donen a aquests animals, ha canviat l’alimentació passant d’un dieta casera a aliments equilibrats, i de la vacuna ocasional contra la ràbia a calendaris de medicina preventiva més complerts.

Parlant de medicina preventiva, una de les mesures que els propietaris coneixen és la desparasitació interna. Aquesta pràctica està dirigida a eliminar als paràsits gastrointestinals que puguin haver al sistema digestiu de les mascotes i que poguessin provocar-los diarrees, desnutrició i , en algunes ocasions, la mort. No obstant, existeix un factor de major rellevància del que no sempre es conscient un propietari: les malalties zoonòtiques per paràsits. 

Les malalties zoonòtiques per paràsits són aquelles en les que els paràsits presents en els animals infesten a les persones. Entre aquestes es troben les infestacions per ascàrids i ancilostòmids coneguts amb el nom de larves migratòries, que poden ser cutànies, viscerals, oculars o neuronals. En el cas de les tènies o “solitàries”, la seva fase larvària produeix quists que posen en risc la salut de les persones. 

                                         

Malgrat que aquestes malalties poden semblar alarmants, la seva prevenció és realment fàcil.

Per fer-ho, cal seguir les recomanacions del veterinari en quant a freqüència de desparasitació, la qual es basa en l’estil de vida de la mascota, la presència regional de paràsits i el risc d’infecció, tenint com a objectiu reduir el risc d’infecció i contaminació de l’ambient ajudant així a la prevenció de malalties a les persones.

Des de L’illa Veterinària recomanem el següent calendari de desparacitació:

              

Si hi hagués més d’una mascota a la mateixa casa, és important desparasitar-les a totes al mateix moment.

És important tenir en compte que un animal parasitat no sempre ha d’eliminar els cucs a les femtes, si  no que en moltes ocasions s’eliminen els ous que no són visibles si no es realitza un anàlisis coprològic de les femtes.